Croatiaclub Portal

Jezik sadržaja
POLITIKA PRIVATNOSTI

Politikom privatnosti Nove vibracije d.o.o., Gundulićeva 26/2, 21000 Split, OIB: 89017150505 (dalje: Vlasnik), kao vlasnik internetske admistracije smještaja admin.croatiaclub.com (dalje: Administracija), štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018.

Osobni podaci:

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Tvrtka sakuplja sljedeće osobne podatke:

- Podaci za korisnički račun koji se isključivo koriste za pristup Administraciji, a pristupiti mu može klijent-korisnik u svrhu administracije oglasa te oglašivač:
1. Ime i prezime Korisnika
2. E-mail adresa

- Podaci oglasa u svrhu prikaza na stranicama, unosom podataka korisnik pristaje na javnu objavu na stranicama oglašivača putem API-a:
1. Ime i Prezime vlasnika smještaja - nositelja Rješenja o pružanju usluge smještaja
2. Adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto)
3. E-mail adresa
4. Telefonski broj
5. Broj mobitela

Čuvanje osobnih podataka:

Sve osobne podatke koje Tvrtka obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca, ugovorne obaveze ili zakonskog interesa, Tvrtka čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke Tvrtka izbriše prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka ili ako tako određuje zakon.

Ugovorna obrada osobnih podataka:

Kao pojedinac ste upoznati i slažete se s time da Tvrtka može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obrađivačima podataka). Ugovorni obrađivači podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u ime Tvrtke i u ograničenjima ovlaštenja Tvrtke (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su navedene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači  podataka - oglašivači s kojima Tvrtka sudjeluje su i koji imaju pristup osobnim podacima isključivo Korisnika koji pružaju uslugu smještaja na području njihove zakonske ingerencije:

Tvrtka neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

Tvrtka ili njeni ugovorni obrađivači, osobne podatke koje obrađuju neće posredovati u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn i država koje su ishodovale odluku o adekvatnosti) i u međunarodne organizacije.

Kolačići:

Za ispravan rad, ova web stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Zakon dopušta spremanje kolačića na vaš uređaj ako je izričito potreban za rad stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje. Za pristup korisničkom dijelu stranice cookie u Vašem pregledniku mora biti omogućen.
Više pročitajte u našoj Politici korištenja kolačića.

SIGURNOST

Tvrtka poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

Prava pojedinca o obradi podataka

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano uz našu politiku sigurnosti osobnih podataka ili obradom vaših osobnih podataka, slobodno nas možete kontaktirati. Pišite nam na info@novevibracije.hr. Na temelju vašeg zahtjeva ćemo vas obavijestiti – pismeno i u skladu s propisima. Kako bi osigurali poštenu i preglednu obradu podataka, kao pojedinac na temelju propisa imate sljedeća prava:

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuje li Tvrtka putem Administracije vaše podatke te ukoliko to zaista i jest slučaj, također imate pravo zatražiti pristup istima, putem kreiranja Korisničkog računa.

Pravo na ispravak

Ako smatrate da Tvrtka koristi netočne ili nepotpune podatke, odnosno ukoliko želite njihovu izmjenu, kao pojedinac imate, uzimajući u obzir svrhu obrade, pravo dopune nepotpunih podataka, izmjene te ispravke.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Vaše je osobno pravo zatražiti od Tvrtke da bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koje se odnose na vas, a Tvrtka mora podatke bez nepotrebnog odgađanja izbrisati. Iznimke su moguće isključivo u slučaju pozitivnih zakonskih propisa, na koje ćete u tom slučaju biti upućeni.

Pravo na ograničavanje obrade

Vaše je osobno pravo zatražiti od Tvrtke ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko smatrate da su podaci kojima Tvrtka raspolaže netočni; ako je obrada protuzakonita, ali ne želite da se vaši podaci brišu već ograničeno koriste, Tvrtci Vaši osobni podaci nisu potrebni, međutim potrebni su Vama za provedbu, izvođenje i obranu pravnih zahtjeva, podnijeli ste prigovor u vezi s obradom dok se ne potvrdi da pravni razlozi prodavatelja prevladavaju nad vašim razlozima.

Pravo na prijenos podataka

Vaše je osobno pravo zatražiti i dobiti osobne podatke koje se odnose na vas, a koje ste posredovali Tvrtci, u jednostavno upotrebljivoj formi. Nadalje, vaše je osobno pravo te podatke proslijediti trećoj strani, bez ometanja od strane Tvrtke.

Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu:

Vaše je osobno pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, u državi u kojoj imate prebivalište, u kojoj radite ili u kojoj je navodno došlo do povrede, ako mislite da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Obavijest nadzornom tijelu o kršenju sigurnosti osobnih podataka

Ukoliko dođe do kršenja Pravila privatnosti,  Tvrtka je dužna o tome obavijestiti nadležno tijelo. Kada zbog kršenja prava postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, Tvrtka je obvezna o kršenju obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo.

Pravo na povlačenje privole

Vaše je osobno pravo povući privolu za obrade podataka koje se na istoj temelje, u ovom slučaju možete povući zahtjev za oglašavanjem putem mail adrese info@novevibracije.hr.

 

Ako nas želite kontaktirati putem pošte, pošaljite svoj zahtjev na:

Nove vibracije d.o.o.
Gundulićeva 26/2
HR-21 000 Split

 
© Nove vibracije d.o.o. Politika korištenja kolačića | Politika privatnosti | Uvjeti korištenja