Croatiaclub Portal

Jezik sadržaja
UVJETI KORIŠTENJA

Internet administracija smještaja admin.croatiaclub.com (u daljnjem tekstu Administracija) vlasništvo su tvrtke Nove vibracije d.o.o., Gundulićeva 26/2, 21000 Split, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu Vlasnik). Korištenjem ove Administracije prihvaćate ove odredbe o općim uvjetima korištenja te obavijesti koje se ovdje nalaze. Ako niste suglasni s ovim općim uvjetima korištenja Administracije, molimo Vas da ih ne koristite ili da nas obavijestite da ne želite koristiti uslugu.

 

Opće odredbe
Administracija nije turistička agencija koja iznajmljuje smještajne objekte u ime i za račun iznajmljivača, već se koristi kao on-line katalog smještajnih kapaciteta na području države Republike Hrvatske. Podaci pohranjeni u Administraciji koriste se za promociju i oglašavanje apartmana, studija, soba, hotela, hostela, vila i kampova, te ostalih objekata u kojima se pružaju usluge smještaja za goste ili se nude uslužne djelatnosti vezane uz turizam, sport, rekreaciju i relaksaciju na stranicama korisnika ili turističkih zajednica na čijem području se objekti nalaze i sa kojima imamo sklopljene ugovore (dalje: Oglašivači).

 

Vlasništvo sadržaja i prava vlasnika
Sadržaji u ovoj Administraciji vlasništvo su tvrtke Nove vibracije d.o.o. (Vlasnik). Sadržaji koji nisu u vlasništvu Vlasnika Administracije, koriste se uz odobrenje njihova autora/vlasnika (dalje: Korisnik) koji ima pravo zatražiti brisanje svojih podataka sa stranica u svakom trenutku, kao i ostala prava u vezi postupanja s osobnim podacima, a u skladu s Općom uredbom o zašititi podataka i pripadajućim propisima RH. Više o zaštiti osobnih podataka u Politici privatnosti.

Prava i obveze Oglašivača
Oglašivači podatke iz oglasa unesenog u Administraciju imaju pravo prikazati na vlastitim web stranicama i mobilnoj aplikaciji. Podatke od korisničkog računa neće koristiti u druge svrhe osim administriranja oglasa i kontaktiranja Korisnika vezanog uz sami oglasa kada je to nužno zbog same usluge ili u interesu Korisnika - iznajmljivača.

Ograničenje od odgovornosti
Administracija prenosi isključivo podatke dobivene ili osobno unesene od strane oglašivača te Vlasnik stranice ne snosi nikakvu materijalnu ni krivičnu odgovornost ako informacije o privatnom smještaju, apartmani i/ili sobe, ne odgovaraju stvarnoj situaciji.

Vlasnik Administracije se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem sadržaja unutar domene Administracije, za bilo koje radnje korisnika povezanih s uporabom ili zlouporabom sadržaja, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Administracije.

 

Zaštita privatnosti i korištenje osobnih podataka
Vaša privatnost nam je važna i nikada ne zloupotrebljavamo podatke koje ste dobrovoljno unijeli u Administraciju ili ste nam ih dostavili za unos. Vlasnik Administracije se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost na Administraciji, u onoj mjeri u kojoj to dopušta priroda naših odnosa i poslovanja.

1. Korisnici usluga Administracije slanjem sljedećih podataka potrebnih za kreiranje oglasa i oglašavanje na stranicama Korisnika ili Oglašivača pristaju da Vlasnik prikupi i objavi sljedeće osobne podatke:

1. Ime i Prezime vlasnika smještaja - nositelja Rješenja o pružanju usluge smještaja

2. Adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto)

3. E-mail adresa

4. Telefonski broj

5. Broj mobitela

Unosom navedenih podataka, Korisnik pristaje da se isti objave u sklopu oglasa.

Treća strana koja ima pristup Administraciji i gore navedenim osobnim podacima isključivo Korisnika koji pružaju uslugu smještaja na području njihove zakonske ingerencije jesu Oglašivači, u naravi Turističke zajednice općina, gradova i mjesta koji prikupljaju podatke o Korisnicima u svrhu oglašavanja te ih, uz odobrenje Korisnika unose u Administraciju i objavljuju na svojim internet stranicama.
2. Korisnici usluga Administracije pristaju da Vlasnik prikupi osobne podatke nužne za otvaranje korisničkog računa za samostalno korištenje sustava:

1. Ime i prezime Korisnika
2. E-mail adresa

Navedene ćemo podatke koristiti isključivo za otvaranje korisničkog računa, isti su tajni i neće biti ustupljeni trećim stranama ni u kakve druge svrhe. Vaši osobni podaci su zabilježeni u elektroničkom obliku i čuvaju se na serveru Vlasnika.

Osobne podatke koje nam proslijedite korištenjem Administracije, odnosno putem elektroničke pošte koristit ćemo isključivo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.).

U svakom trenutku možete zatražiti uvid o načinu čuvanja, korištenja i distribucije Vaših osobnih podataka od Vlasnika, a rok za dostavu traženoga je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev možete uputiti u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte.

U svakom trenutku možete zatražiti izmjenu ili potpuno brisanje svih svojih osobnih i drugih podataka.

Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koji su prethodno navedeni. Njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani, a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu ovlaštene raspolagati njima može biti omogućena isključivo uz pisanu suglasnost Oglašivača i Korisnika.

Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je 10 godina. Po isteku toga roka, Vaši osobni podaci bit će uništeni.

Administratori
Administratori izvršavaju unos podataka na zahtjev Korisnika ili Oglašivača te vrši potrebne ispravke, izmjene ili uklanja objavljene podatke u sljedećim slučajevima:

- kada su podaci objekta li Korisnika nepotpuno uneseni,

- kada je objekt unesen više puta,

- kada tekst ili slike oglasa krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva,

- kada oglas slikom ili tekstom može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog,

- kada oglas tekstom ili slikom sadrži materijale protivne zakonskim odredbama Republike Hrvatske ili javnom moralu,

- kada oglas sadrži više proizvoda ili usluga a za koje nije plaćena naknada,

- na zahtjev Oglašivača ili Korisnika.

 

Pravo isključenja
Vlasnik Administracije zadržava pravo da bez naknade već plaćenog oglasa isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete korištenja, na bilo koji način ometa rad Administracije ili na bilo koji način krši prava Oglašivača i Korisnika, a ovo se naročito odnosi na Korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sadržaj Administracije.

U tom slučaju Vlasnik, uz isključenje takvog Korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

 

Promjene uvjeta korištenja
Vlasnik zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja Stranica i drugih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

 

Ako nas želite kontaktirati putem pošte, pošaljite svoj zahtjev na:

 

Nove vibracije d.o.o.

Gundulićeva 26/2

HR-21 000 Split

 
© Nove vibracije d.o.o. Politika korištenja kolačića | Politika privatnosti | Uvjeti korištenja